”Det fanns en tid när den stadiga östanvinden klev uppför Gjutnaheims klippor och sköt fart nedför vildsådda ängar, bort till Völgebrotts rostbruna stenlandskap och vidare in i Bjärkes skogar. Längsmed skogens bäckar vann brisen kraft nog att stiga upp och böja tallarna på Västanåbergets sluttning knotiga. Det folk som här levde är sedan länge försvunna – vart de tog vägen? De for till havs.

Och i sina fartyg stävade de ut över Bistra bukten, tog sikte mot Hisnafjordens mynning och lade sedan kurs ut över Bråhalls djup, bort mot Niveltyr – den starkast lysande stjärnan i Rans vändkrets. I Krummagårds blothög stannade en gammal gumma kvar för att överse det gamla arvet och hålla farleden öppen för skeppen, i ett evigt ting med gudarna.

Det sista som är känt om flottan är en skrift som säger att Grå Knaggen råriggade sina segel i höjd med Klotviken, för att sedan slå kryss ut i Ödesvatnirs solgass. Det var strax därefter som den drog in, den första av de etthundra och tretton sjuårsstormar som sedan dess piskat stugornas knutverk och fostrat ett folk. Ur resterna utav stormlämningarna reste sig med tiden ett nytt land…”


Välkommen till Tundlaheim!

Tundlaheim - En värld i brand är ett 1600-1700-tals inspirerat piratlajv i en fiktiv värld – Tundlaheim. Världen styrs av progressiva riken, fast beslutna att utforska och tämja det okända. Allt eftersom kartans vita fläckar blir färre, rensas piraternas tillhåll och de fristäder dessa erbjuder. Som pirat får man antingen anpassa sig till ett hårdare liv eller se sig själv förgås.

På lajvet iscensätter vi ett sådant tillhåll, lagom som allt fler skepp lägger till och fyller den dolda fristaden med liv. Tillsammans ska vi dela glädje, sorg, spänning och äventyret i gott sällskap. Men se upp, för en tung skugga hänger över horisonten, ett hot från en dröm som gick förlorad.

Kom och ta del av stämningen på värdshuset Rå Spiggen och delta i tätt intrigerande, fartfyllt stämningsspel med mystik, glad sång och musik.

Välkommen att dela denna upplevelse med oss.

Plats: Finnstigen utanför Hällefors, en medeltida stugby som utgjort rekvisita på flera lajv förut.

Anmälan sker via hemsidan till nedanstående pris:

 • Anmälan till den 27/4 -2019: 600kr
 • Anmälan efter den 27/4 -2019 800kr
 • Boka mat: 600kr Mer info finns här.
 • Anmälningsavgiften samt mat skall betalas till Bg 463-5710
  Lägg in Ref nummret som ni fått i anmälningsmailet som meddelande.

  Övriga rabatter: Se här.

  Viktiga datum

 • Vårlajv 30/5-2/6 -2019
 • Höstlajv 3/10-6/10 -2019
 • Inchek 29/5 -2019
 • Sista anmälningsdatum för intrig är 27/4 -2019
 • Sista anmälningsdatum för mat är 26/5 -2019
 • Sista dag för avanmälan är 27/4 -2019
 • 27/4 -2019 Stänger anmälan om husen är fulla, undantag görs om anmälan sker i befintlig grupp som har plats i sitt boende alternativt eget tält som godkänts av arr
 • Tiderna för lajvet är enligt följande:

 • incheck: Onsdag från klockan 12:00
 • uppstars möte: Onsdag klockan 21:00
 • Lajvet startar Torsdag kl 08:00
 • lajvet avslutat: Söndag klockan 03:00
 • Boende fördelas enligt följande:

  De gruppledare som anmäler intresse för ett visst boende får detta tilldelat månadsskiftet, då man uppnåt rätt antal besättningsmedlemmar samt att dessa har betalat för att komma på lajvet, så länge detta boende finns kvar. Vid händelse att två separata grupper önskar samma boende och uppnår kraven för detta samtidigt så tillfaller boendet den grupp som bodde där senast.

  Om ingen anmälan av gruppledaren görs så kommer vi fördela boendet efter bästa förmåga när det kommer till storlek och antal grupper som kommer på lajvet. Vi arbeta för att alla ska få ett eget boende, men mindre grupper kan komma att placeras tillsammans om man då inte väljer att bo i sovsalen.

  På detta lajv är alkohol tillåtet i rimlig mängd. Dock enligt gällande alkoholtillstånd får alkohol ej medföras in på värdshuset.

  Det är även godkänt att bära blankvapen i nyktert tillstånd och på grund av detta så ska du som deltar vara 18+

  © 2016 Larp Lab Imagination AB